หน้าแรก

แผนกวิชาก่อสร้าง

คิดจะเรียนช่าง

คิดถึงก่อสร้างบุญถาว

ปรัชญา

ฝีมือยอด วินัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ล้ำเลิศวิชา พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตนักเรียน-นักศึกษา ให้มีความเลิศด้านทักษะวิชาชีพ

พันธกิจ

3 พันธกิจสำคัญ พัฒนา,บริหาร ส่งเสริม

เกี่ยวกับเรา
  • ใคร ๆ ก็ถามเรื่องนี้!

งานช่างไม้ งานช่างปูนคอนกรีต คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ งานเขียนแบบ ก่อสร้าง งานสีและเคลือบฝัง งานประมาณราคาก่อสร้าง งานท่อและสุขภัณฑ์ งานก่อสร้างอาคาร เทคโนโลยีคอนกรีต งานอลูมิเนียมอาคาร การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง และการออกแบบกายภาพด้านต่างๆ เช่น การออกแบบอาคารสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน และการปรุงแต่งสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ทำงานราชการรัฐวิสาหกิจ ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกร ผู้ช่วยสถาปนิก นายช่างเทคนิคผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทำงานประกอบอาชีพอิสระ ทำงานด้านก่อสร้าง ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญา ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ และ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น

วิดิโอแนะนำวิทยาลัย

เรามีบุคลากรคุณภาพ

ทีมงานคุณภาพ จะช่วยพัฒนาศักยภาพสูงสุด

การเรียนการสอนที่ครบถ้วน

เราเปิดสอนทั้งหมวดวิชาทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพ

บริษัทที่ให้การสนับสนุนรายวิชาทวิภาคี