ประกาศปิดวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร
—————————————-
แจ้งปิดทำการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2564
ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในสถานศึกษา