เปิดลงทะเบียนวัคซีน Pfizer นักศึกษา

#วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร📢📢แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์รับวัคซีน Pfizer ทั้งนี้นักเรียนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โดยเข้าไปกรอกแบบสำรวจ ภายในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 ดังนี้แบบสำรวจความประสงค์ฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้นผ่าน Link : https://bit.ly/3lAFSEt

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ARMMAMIDECEI 0va2t પญશગ ம ERET วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร สำรวจความประสงค์รับวัคซีน Pfizer ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ทุกระดับชั้น หมดเขตวันที่ 19 กันยายน 2564"